Zerbitzu esparruak

Partaidetza politikoa

Politika publikoetan eragina izateko eta auzoan edo inguru hurbilean partaidetza sustatzeko proiektuak, bertako bizilagunen konpromiso hiritarra eta bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin. Komunikabideen, kultur ekimenen, prozesu parte-hartzaileen eta abarren bitartez egin daiteke.

Elkartasun eta lankidetza proiektuak

Giza Eskubideen eta kausa solidario eta humanitarioen gaineko sentsibilizazio eta defentsarako proiektuak. Proiektu hauek irismen handikoak eta nazioartekoak dira.

Laguntza zuzena beste pertsona batzuei

Beharrizana izan dezaketen pertsonei laguntza zuzena eskaintzeko proiektuak: bazterketa arriskuan dauden kolektiboak, immigranteak, minusbaliotasun fisiko edo psikikoak dituzten pertsonak…

Laguntza eskolatzeari

Eskolatzea eta prestakuntza babestu eta laguntzeko proiektuak. Ingurunearen ezagutza eta eskola-indartzea, ikasteko motibazioa, helduen hezkuntza iraunkorra…

Osasunaren sustapena

Prebentzio proiektuak osasunaren arloan, bizitzeko estilo desberdinen sustapena, drogamenpekotasunen prebentzioa, laguntza gaixorik dauden pertsonei…

Belaunaldien arteko trukea

Adin desberdinetako kolektiboak hurbildu nahi dituzten proiektuak, beti ere, elkarren arteko ezagutza ahalbidetzeko eta ezagutzak, ikasketak eta trebetasunak trukatzeko.

Ingurumena

Ingurumenaren zainketa eta hezkuntzara bideratutako proiektuak, bai eta materialak birziklatzera, ingurumen arloko auditoriak egitera, natur eta hiri ondarea garbitu eta artatzera, energia aurreztera, lurraldeko fauna zaintzera… bideratutakoak ere.

Kultur ondarea

Kultur tradizioak berreskuratu eta hedatzeko erabilgarria den kultur ondarea artatu eta berrezartzeko proiektuak.